Prowadzimy obrót takimi płodami rolnymi jak:
jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto, rzepak, kukurydza.
Posiadamy w sprzedaży ciągniki rolnicze wielu marek o różnej mocy. Oferujemy również maszyny i urządzenia specjalistyczne niezbędne w całym cyklu uprawy.
Oferujemy szeroki zakres nawozów zarówno podnoszące żyzność gleb, jak również wspomagające bezpośrednio rozwój płodów rolnych. Posiadamy w ofercie nawozy kilku firm.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ue
Odwiedzin: 105156