Prowadzimy obrót takimi płodami rolnymi jak:
jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto, rzepak, kukurydza.
Posiadamy w sprzedaży ciągniki rolnicze wielu marek o różnej mocy. Oferujemy również maszyny i urządzenia specjalistyczne niezbędne w całym cyklu uprawy.
Oferujemy szeroki zakres nawozów zarówno podnoszące żyzność gleb, jak również wspomagające bezpośrednio rozwój płodów rolnych. Posiadamy w ofercie nawozy kilku firm.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 179216