Agrocentrum- Agrolak Komfort

dla ciel?t od 5. dnia ??ycia

Bia??ko 22%, t??uszcz 14%, w??ókno 0,8%, Ca 0,7%, P 0,5%, lizyna 1,6%, witamina A 10 000 j.m./kg, witamina D 2 000 j.m./kg, witamina E 80 mg/kg, witamina C 100 mg/kg.
Wsparcie i budowa odporno??ci: zakwaszenie kwas ortofosforowy, kwas cytrynowy, mrówczan wapnia, stabilizatory bakteryjne: Bacilluslicheniformis i Bacillus subtilis.
 
<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160119