Agrocentrum- Vit Agro Gladiator

Vit Agro Gladiator to mieszanka witaminowo-mineralna skomponowana z my??l? o bydle opasowym oraz bydle mi?snym. Wysoki poziom bia??ka gwarantuje prawid??owy rozwój ko???ca, a pokrycie zapotrzebowania na witaminy i minera??y prawid??owy wzrost.
Wysoka zawarto??? witaminy E sprawia, ??e zwierz?ta s? spokojne i ??atwiejsze w utrzymaniu.

 Przeznaczenie: Premiks dla opasów pozwalaj?cy na szybki odchów


G??ówne zalety:

·         zdrowe opasy,

·         wysokie przyrosty,

·         spokojne zwierz?ta


Sk??ad (ilo??? / 1 kg):

·         wap?? 200g,

·         fosfor 40g,

·         magnez 90g,

·         sód 50g,

·         mied?? 350mg,

·         cynk 2200mg,

·         mangan 1700mg,

·         ??elazo 860mg,

·         jod 46mg,

·         kobalt 10mg,

·         selen 9mg,

·         wit. A 300.000j.m.,

·         wit. D3 70.000j.m.,

·         wit. E 1800mg,

·         wit. B1 30mg,

·         wit. B2 40mg,

·         niacyna 200mg,

·         kw. pantotenowy 100mg,

·         wit. B6 – 20mg,

·         kw. foliowy 7mg,

·         wit. B12 800μg,

·         biotyna 25.000μg


Zalecane dawkowanie:
50-150 g/szt/dzie??

<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160116