Agrocentrum- Agro Bufor

 Vit Agro Bufor - preparat buforuj?cy stabilizuj?cy pH ??wacza. Stosowany w staniach zagro??enia subkliniczn? i kliniczn? kwasic?. Dodatkowo wp??ywa na ogóln? popraw? stanu zdrowia oraz wspomaga mikroflor? ??wacza


Przeznaczenie: Bufor wspomagaj?cy ochron? przed kwasic? ??wacza u krów mlecznych i opasów.

G??ówne zalety:

·         zapobiega kwasicy

·         buforowanie ??wacza,

·         produkt non GMO

 
Zalecane dawkowanie:
150-250 g/szt/dzie??

 

<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160119