PIAST- Kurczak 2G

 Dla kurczaków 9-16 tygodni, granulat

W??a??ciwo??ci:
Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych  oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.
Jako??? surowca wysokobia??kowa,
Zbo??a pochodzenia krajowego,
Wykorzystanie optymalny poziom witamin oraz makro i mikroelementów, co zapewnia prawid??owy rozwój i wzrost.
 

 

SK?AD:

  • Kukurydza,
  • pszenica,
  • gluten pszenny paszowy,
  • ??ruta sojowa,
  • makuch rzepakowy,
  • ??ruta s??onecznikowa,
  • ??ruta rzepakowa,
  • w?glan wapnia,
  • fosforan dwuwapniowy.
<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160117