Sznurek Ceglasty

Sznurek ceglasty- Sznurek rolniczy przeznaczony jest do u??ycia w ró??nego typu maszynach rolniczych. Sznurek umo??liwia ponadto wi?zanie siana, s??omy oraz zielonki. Sznurek rolniczy znajduje zasosowanie tak??e w snopowi?za??kach, prasach wielkogabarytowych, kostkuj?cych i beluj?cych. Mo??e by? wykorzystywany tak??e do wi?zania worków i pakowania paczek.

Sznurek rolniczy produkowany jest zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi. Wykonany jest z polipropylenu, który nie zawiera substancji niebezpiecznych i jest chemicznie oboj?tny dla ??rodowiska.

 
Sznurek doskonale sprawdza si? równie?? do mocowania we??ny mineralnej przy ociepleniach budynków.
 
odporny na wilgo?
 
zakres temperatur: -20stC - +42stC
<<< Powrót
Dodano: 21 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169457