FERM PASZ- Koncentrat OPAS 30%

 Mieszanka paszowa uzupe??nij?ca dla opasów powy??ej 6 miesi?ca ??ycia.

 Sk??ad:

-??ruta poekstrakcyjna rzepakowa, s??onecznikowa,
-kreda pastewna,
-DDGS,
-??ruta poekstrakcyjna sojowa,
-sól pastewna,
-fosforan jednowapniowy.

Opasy maksymalny udzia?? w gotowej paszy 20-30%

<<< Powrót
Dodano: 21 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174718