Oferta - siewnik do kukurydzy Maschio Gaspardo

8 rz?dowy aplikator nawozu, sk??adany hydraulicznie, redlice stopkowe, aparaty wysiewaj?ce uniwersalne (burak, dynia), p??ynna regulacja szeroko??ci roboczej, komputer - sterownik, znaczniki ??ladu, sprowadzony

Cena 18,500z??

<<< Powrót
Dodano: 16 Sierpień 2016
Gimnazjum NR 6 - Oferta - siewnik do kukurydzy Maschio GaspardoGimnazjum NR 6 - Oferta - siewnik do kukurydzy Maschio Gaspardo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169459