Oferta - siewnik do kukurydzy Becker Aeromat

8 rz?dowy rozstaw 75cm, aplikator nawozu, redlice stopkowe, rama teleskopowa, znaczniki ??ladu, podajnik ??limakowy do za??adunku nawozu, komputerowy licznik hektarów, sprowadzony

 Cena 15,900z??

<<< Powrót
Dodano: 16 Sierpień 2016
Gimnazjum NR 6 - Oferta - siewnik do kukurydzy Becker AeromatGimnazjum NR 6 - Oferta - siewnik do kukurydzy Becker Aeromat

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160119