Oferta - opielacz z podsiewaczem nawozu Maschio Gaspardo

Opielacz z dozownikiem nawozu Maschio Gaspardo rozstaw 75 cm z mo??liwo??ci? regulacji szeroko??ci truskawka dynia itp.Rama sk??adana do transportu.Stan bdb.

 Cena 8,000z??

<<< Powrót
Dodano: 17 Sierpień 2016
Gimnazjum NR 6 - Oferta - opielacz z podsiewaczem nawozu Maschio GaspardoGimnazjum NR 6 - Oferta - opielacz z podsiewaczem nawozu Maschio GaspardoGimnazjum NR 6 - Oferta - opielacz z podsiewaczem nawozu Maschio Gaspardo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174715