Sól potasowa (K2O) 60% W

Sół potasowa jest typowym nawozem stosowanym na wszystkich typach gleb (jest szczególnie efektywny na ziemiach torfiastych i lekkich piaskowych) zarówno przy uprawie roślin jarych jak i ozimych z wyjątkiem tych wrażliwych na chlor (np. chmiel, tytoń, drzewa owocowe).

Występuje w postaci granulowanej i krystalicznej. Jest rozpuszczalnym w wodzie nawozem potasowym o zawartosci wartości odżywczej (chlorku potasu) 60%. Potas zawarty w nawozie przygotowuje rośliny na niesprzyjające warunki atmosferyczne, co powoduje zwiększenie ich odporności. Na ziemii dobrze zaopatrzona w potas rośliny lepiej gospodarują wodą oraz wspomagają obronę przed chorobami i szkodnikami. Dodatkowo podczas wczesnej wiosny potas dodatnio wpływa na regeneracje roślin ozimych.

Najlepsze efekty użycia nawozu otrzyma się podczas nawożenia przedsiewnego. Należy wymieszać go z ziemią na głębokości 10-20cm. Przy roślinach ozimych możliwe jest aplikowanie nawozu pogłównie

<<< Powrót
Dodano: 13 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 129774