Superfosfat prosty P(CaS) 19-(20-32) W

Superfosfat  prosty P(CaS) 19-(20-32) jest uniwersalnym produktem nadającym sie do wszystkich roślin uprawnych i na wszystkie rodzaje gleby. Nadaje się też do nawożenia łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Dzięki granulowanej formie nawóz ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych i żelazowych oraz umożliwia zastosowanie produktu na glebach o różnym odczynie. Produkt należy nawozić przedsiewnie, mieszając go z glebą do głębokości 15-20cm.  Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe. W dowolnm czasie można go mieszać ze wszystkimi nawozami potasowymi, a na krótko przed rozsiewem także z nawozami azotowymi.

<<< Powrót
Dodano: 14 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 129776