Skup zbóż

Prowadzimy obrót takimi płodami rolnymi jak:

  • jęczmień,
  • owies,
  • pszenica,
  • pszenżyto,
  • żyto,
  • rzepak,
  • słonecznik,
  • kukurydza
  • groch.
Zajmujemy się również procesem suszenia. Posiadamy certyfikowane narzędzia pozwalające na określenie tonażu i parametrów skupowanych zbóż.
Łączna powierzchnia magazynów to ponad 7 000 ton co umozliwia usługowe magazynowanie ziarna.

 

Zamel -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 129775