Nasiona

Swoim klientom umożliwiamy zakup kwalifikowanych i zaprawianych nasion kukurydzy i rzepaku, jak również zbóż. Szeroki dobór odmian o różnych właściwościach zapewnia wybór odmiany dostosowanej do przeznaczenia uprawy.

Oferta nasion (z dnia 22.03.2017)

Zboża jare

 NAZWA  CECHY  INFO
 Jęczmień Ella  Rewelacyjna i stabilna plenność  Ella
 Jęczmień KWS Olof  Wybitna żywotność i wysoki plon  Olof
 Pszenica KWS Torridon  Lider wśród plonowania, wysoka odporność  Torridon
 Pszenżyto Dublet  Duża odporność, idealna do żywienia zwierząt  Dublet

 

Kukurydza

 NAZWA  ILOŚĆ  FAO  PRZEZNACZENIE  INFO
 Blask  50 tys.  240-250  ziarno / kiszonka  Blask
 Cedro    200   ziarno / kiszonka   Cedro
 Danubio  80 tys.  240  ziarno / kiszonka  
 Gibuti    240  ziarno / kiszonka  Gibuti
 Glejt  50 tys.  230   ziarno / kiszonka  Glejt
 Goldnugget (Wikana)  50 tys.  240  kiszonka  Goldnugget
 Koneser    260  ziarno / kiszonka  Koneser
 Kosynier  50 tys.  220-230  ziarno / kiszonka  Kosynier
 Kwinns (KWS)    230-230  ziarno / kiszonka  Kwinns
 LG 2244  50 tys.    ziarno / kiszonka  
 Lober  50 tys.  250  kiszonka  Lober
 Nimba    260  kiszonka  Nimba
 Pioneer P8329  80 tys.  240/250  ziarno / kiszonka  
 Pioneer P8400  80 tys.  240  ziarno / kiszonka  P8400
 Pioneer P8500  80 tys. 250/250  ziarno / kiszonka  
 Pioneer PR38N86  80 tys.  270  ziarno  PR38N86
 Pioneer PR39H32  80 tys.  230/240  ziarno / kiszonka  PR39H32
 Pioneer P8150  80 tys. 240/230  ziarno / kiszonka   P8150
 Prosna    220  ziarno / kiszonka   Prosna
 Reduta    230  ziarno / kiszonka  Reduta
 Rosomak  80 tys.  250-260   ziarno / kiszonka  Rosomak
 San  50 tys.  240   ziarno / kiszonka   San
 Vitras  50 tys.  260   kiszonka  Vitras
 Wiarus    220  ziarno / kiszonka  Wiarus
 Wigo    250  ziarno / kiszonka  Wigo
 Wilga    180  ziarno / kiszonka  Wilga

 

Klasyfikacja FAO:

  • do 190 odmiany bardzo wczesne
  • 200-220 odmiany wczesne
  • 230-240 odmiany średnio wczesne
  • 240-290 odmiany średniopóźne
  • 300+ odmiany późne

 

 

Zamel - Nawozy - klasyfikacja ogólna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 116804