Nawozy sztuczne

NAZWOZY   

 
Posiadamy szerok? ofert? wysokiej jako??ci nawozów, które chcieliby??my pa??stwu zaproponowa? do zastosowania przy nawo??eniu swoich upraw. Mo??na je stosowa? na zbo??a, kukurydz?, rzepak jak równie?? ro??liny ogrodowe.
Najwi?ksz? zalet? w stosowaniu ??rodków dolistnych jest szybko??? oraz wysoka skuteczno??? w dostarczaniu ro??linom sk??adników pokarmowych, krórych niedobór mo??e spowodowa? zmniejszenie plonów. Natomiast dobrze dobrane sk??ady oraz wysoka jako??? nawozów poprawi? wydajno??? produkcji ro??linnej. Pozwoli to nie tylko zwi?kszy? plony ale równie?? ich jako??? b?dzie znacznie wy??sza.
Zapraszamy do zapoznania si? znasz? ofert? nawozow? szeroko rozbudowan? i konfekcjonowan? w ró??nych opakowaniach mniejszych i luzem.
 
N
Oferta
NAWOZY AZOTOWE
 TOWAR  PARAMETRY (%)  OPAKOWANIE (kg)  INFO
 Mocznik
 (N) 46
 worek 25 (1250)
 big bag
 Mocznik import
 (N) 46
 big bag
 
 Saletra Pulan
 (N) 34
 worek 30 (1200)
 big bag (600)
 Saletra Zaksan
 (N) 32
 worek 50 (1200)
big bag
 zaksan 
 Saletrosan
 N-(S) 26-(13)
 big bag
 Saletrzak 
 (N) 27
 worek 50 (1200)
 big bag
 Saletrzak Ukrai??ski
 (N) 27
 big bag
 
 Saletrzak W?gierski
 (N) 27
 worek 25 (1200)
 big bag 600
 
 Salmag
 N(CaMg) 27,5-(3,5-4)
 worek 50 (1200)
 Yara Can 27
 (N) 27
 big bag
Yara Can
 NAWOZY WIELOSK?ADNIKOWE
 TOWAR  PARAMETRY (%)  OPAKOWANIE (kg)  INFO
 Amofoska
 (NPK) 4-12-12
 worek 50 (1200)
 
 Amofoska CORN
 (NPK) 4-10-22
 worek 25 (1000)
 Lubofos pod rzepak.
 (NPKS) 3,5-10-25-14,5
 worek 50 (1200)
 big bag
 NPK
 (NPK) 7-20-30
 worek 50 (1000)
 big bag
 Yara Hydrocomplex
 NPK (MgS) 12-11-18 (2,7-8)
 worek 25 (1000)
 
 Polifoska 6
 (NPKS) 6-20-30-7
 worek 50 (1200)
 Polifoska 8
 (NPKS) 8-24-24-9
 worek 50 (1200)
 big bag
 Potafoska magnezowana
 PK (CaMgS) 12-12(13-4-22)
 worek 50 (1050)
 Siarczan magnezu z mikro
 MgS 23-33 z B, Zn
 worek, big bag
 
 Siarczan magnezu
 (MgS) 21-30
 worek, big bag
 Tarnogran
 PK (12-23)
 worek 50 (1050)
 info
NAWOZY FOSFOROWE
 TOWAR  PARAMETRY (%)  OPAKOWANIE (kg)  INFO
 DAP Litewski
 (NP) 18-46
 big bag
 
 Polidap
 (NP) 18-46-5
 worek 50 (1200)
 big bag
 Superfosfat prosty
 P(CaS) 19-(20-32)
 worek 50 (1050)
 Superfosdar
 wzbogacony 40%
 worek 50 (1200)
 info
NAWOZY POTASOWE
 TOWAR  PARAMETRY (%)  OPAKOWANIE (kg)  INFO
 Korn-Kali
 (K) 40 +MgNaS
 big bag
 Sól
 (K) 60
 worek 50 (1000)
 big bag
 info
NAWOZY MAGNEZOWE
 TOWAR  PARAMETRY (%)  OPAKOWANIE (kg)  INFO
Atrigran  (CaO) 50%  worek 2 (1000) big bag atrigran 
 Wap-mag  (CaMgS) 28-16-10  worek 50 (1200) Wap-Mag
 Wap-mag z mikro  (CaMgS) 28-16-10  worek 50 (1200) z mikro
 Wapniak kornicki    worek 25 (1200) wapniak
 Wapno nawozowe plac    luz  
 
 
 W razie pyta?? zach?camy do kontaktu z nami.
 
   

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 176957