Agro Show 2016

Wczoraj 26 wrze??nia w Bednarach zako??czy??a si? najwi?ksza w europie wystawa maszyn rolniczych Agro Show 2016.

Podczas targów ofert? przedstawi??o ponad 800 wystawców z 28 krajów, a impreze odwiedzi??o ok 140 tys. osób. Oprócz maszyn i urz?dze?? rolniczych swoj? oferte przedstawili tak??e producenci nawozów, nasion, srodków ochrony ro??lin oraz innych bran?? zwi?zanych z rolnictwem. Osoby zainteresowane zach?camy do odwiedzenia strony miasta na której mo??na obejrze? zdj?cia z wydarzenia (tu) oraz na kana?? TVP1 który wyemituje 28 wrze??nia o godz 12.30 krótkie podsumowanie eventu.

<<< Powrót
Dodano: 27 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 179213