Kolejne wykryte ogniska ASF w Polsce.

Wczoraj 27 pa??dziernika wykryto kolejne 4 ogniska afryka??skiego pomoru ??wi?? u dzików. Po dwa dziki znaleziono w  wojewódzwie podlaskim (Bia??owie??a, Ciechowizna) i lubelskim (Lachówka Ma??a, Kajetanka). To ju?? w sumie 116, 117, 118 i 119 przypadek wirusa u dzików w kraju.

116 przydadkiem s? zw??oki pad??ego dzika z miejschowo??ci Lachówka Ma??a (gmina Zalesie).
117 przypadek stanowi odstrzelony dzik znajduj?cy si? w pobli??u miejscowo??ci Bia??owie??a (gmina Bia??owie??a).
118 przypadkiem jest pad??y dzik znaleziony w pobli??u miejscowo??ci Czechowizna (gmina Knyszyn).
119 przypadek stwierdzono u pad??ego dzika znalezionego w pobli??u miejscowo??ci Kajetanka (gmina Janów Podlaski).

O w???czenie w???czenie wojska do walki z ASF wyst?pi??o z wnioskiem pi?ciu wojewodów: podlaski, mazowiecki, lubelski, warmi??sko-mazurski i podkarpacki. Obecnie wojsko zajmuje si? oszacowaniem populacji dzików na terenach poligonów. Zdecydowano, ??e obszar przygraniczny ma by? oczyszczony z dzików do ko??ca 2016 roku.

<<< Powrót
Dodano: 28 Październik 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169456