ASF

Dwa kolejne ogniska ASF potwierdzono u dzików pad??ych we wschodniej polsce - poda?? w pi?tek G??ówny Inspektorat Weterynarii. To 120 i 121 potwierdzony przypadek afryka??skiego pomoru ??wi?? u dzików. Pad??e zwierz?ta odnaleziono w okolicach Adamowa (powiat siemiatycki, województwo podlaskie) i Antolina (powiat bialski, województwo lubelskie).

W województwie podlaskim trwa od czwartku akcja poszukiwania pad??ych dzików w lasach. Chodzi o wytypowane obszary w sze??ciu powiatach. Dzia??ania, prowadzone w ramach walki z ASF, potrwaj? do 10 listopada. Bierze w nich udzia?? ok. 90 ??o??nierzy a tak??e le??nicy, my??liwi i s??u??by weterynaryjne.
W pi?tek podobne dzia??ania by??y prowadzone w lasach na terenie powiatu sokólskiego a w poniedzia??ek poszukiwania b?d? prowadzone w powiecie siemiatyckim, w miejscach, gdzie znajdowane by??y pad??e dziki zara??one ASF.

<<< Powrót
Dodano: 07 Listopada 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169451