Podlaskie Forum Byd??a

W miniony weekend odby??o si? spotkanie z hodownami byd??a zorganizowane przez  Polsk? Federacj? Hodowców Byd??a i Producentów Mleka oraz Podlaski Zwi?zek Hodowców Byd??a i Producentów Mleka. To ju?? pi?te tego typu spotkanie podczas którego mo??na by??o wymieni? si? informacjami na temat hodowli byd??a mi?snego oraz mlecznego.

WI?cej infrormacji mo??na znale??? na stronie miasta ?om??a tu lub tu.

<<< Powrót
Dodano: 21 Listopada 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169460