PROMOCJA ??WI?TECZNA aktualizacja

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia chcieliby??my og??osi? ??wi?teczn? promocje. Od dzi?? nasze pasze mo??na kupi? o 5% taniej. Promocja obowi?zywa? b?dzie do 24 grudnia.

Zapraszamy.

Aktualizacja

Promocja przed??u??ona do ko??ca roku. Wszyscy którzy nie zd?rzyli z zakupem maj? ostatni? szans? zakupi? nasze produkty w promocyjnej cenie.

<<< Powrót
Dodano: 19 Grudzień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169457