Przysz??a wiosna

Nadszed?? pierwszy dzie?? wiosny. Ziemia budzi si? do ??ycia a dni s? coraz d??u??sze i cieplejsze. Dla rolników nadszed?? tak??e czas na rozpocz?cie pierwszych prac wiosennych. Dla wszystkich osób króre nie zd?rzy??y jeszcze zaopatrzy? si? w nasiona a a chc?cych rozpocz?? zasiew zbó?? jarych zach?camy do przczytania rozwini?cia.

Portal rolniczy Farmer.pl wyda?? ciekawy artyku?? o tym kiedy nale??y rozpocz?? zasiew zbó?? jarych. Link do artyku??u znajduje si? tutaj. Z naszej strony zach?camy do skorzystania z naszych nasion:

  • J?czmie?? jary Ella - j?czmie?? o rewelacyjnej i stabilnej plenno??ci, jednej z najepszych w Polsce. Wi?cej tutaj
  • J?czmie?? jary KWS Olof - j?czmie?? o wybitnej ??ywotno??ci i wysokim plonie. Wi?cej tutaj.
  • Pszenica jara KWS Torridon - lider w??ród plonowania,.wysoka odporno???. WI?cej tutaj.
  • Psze????yto jare Dublet - du??a odporno???, idealna do ??ywienia zwierz?t. Wi?cej tutaj.

 Zach?camy równie?? do zapoznania si? z nasz? ofert? nasion kukurydzy (przejd??).

<<< Powrót
Dodano: 21 Marzec 2017
Gimnazjum NR 6 - Przysz??a wiosna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169455