PIAST- Kurczak 1G

Dla kurczaków 1-8 tygodni kruszonka

W??a??ciwo??ci:

 • Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych  oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.
 • Jako??? surowca wysokobia??kowa,
 • Zbo??a pochodzenia krajowego,
 • Wykorzystanie optymalny poziom witamin oraz makro i mikroelementów, co zapewnia prawid??owy rozwój i wzrost.

 

SK?AD

 • - Bia??ko ogólne 17,5%
 • - energia metaboliczna 10,88
 • - w??ókno surowe 3,5-4,0
 • - lizyna 1,02%
 • - metionina+cystyna 0,73%
 • - wap?? 0,97%
 • - wap?? ekwiwalent fitazy 0,16%
 • - fosfor ogólny 0,63
 • - fosfor ekwiwalent fitazy 0,14%
 • - witamina A 12000 jm/kg
 • - witamina D3 2500 jm/kg
 • - witamina E jm/kg 50
 • +kokcydiostatyk, bakteriostatyk
 • wiek skarmienia 0-8 tygodni
<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160116