NPK 7-20-30 W/BB

Produkt wieloskładnikowy NPK(S) 7-20-30(2) jest nawozem który warto stosować na wszystkich rodzajach gleb do wszystkich rodzajów roślin uprawnych. Szczególnie zaleca się stosowanie nawozu do gleby o niskiej zawartości potasu.

Najlepsze efekty osiągnie się stosując nawóz przedsiewnie mieszając z glebą na głębokości 10-15cm. Rośliny dla których szczególnie poleca się stosowanie produktu to burak cukrowy, kukurydza, rzepak i ziemniak.

Gdy nastąpi taka konieczność nawóz może być także stosowany pogłównie wiosną. Przedsiewna dawka w pełni zapewni potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot przekazywany jest w niewielkiej ilości niezbędnej do wzrostu, którą trzeba później uzupełnić w nawożeniu pogłównym.

<<< Powrót
Dodano: 12 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 129776