Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13(13-4-22)

Potafoska magnezowana jest nawozem przeznaczony jest w pierwszej kolejno??ci do stosowania na glebach ubogich w magnez i na u??ytki zielone, gdzie poprawia jako??? pasz. Nadaje si? pod wszystkie ro??liny uprawy polowej szczególnie pod zbo??a ozime i rzepak.

Produkt zawiera 13% fosforu (P2O5) w formie fosforanun jednowapniowego, 13% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 13% wapnia (CaO), 4% magnezu (MgO) w formie w?glanowej, 22% siarki przyswajalnej (SO3) niezb?dnej ro??linom do budowy bia??ek. Wszystkie sk??adniki s? ??atwo dost?pne dla ro??lin.

<<< Powrót
Dodano: 19 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160117