Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13(13-4-22)

Potafoska magnezowana jest nawozem przeznaczony jest w pierwszej kolejności do stosowania na glebach ubogich w magnez i na użytki zielone, gdzie poprawia jakość pasz. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawy polowej szczególnie pod zboża ozime i rzepak.

Produkt zawiera 13% fosforu (P2O5) w formie fosforanun jednowapniowego, 13% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 13% wapnia (CaO), 4% magnezu (MgO) w formie węglanowej, 22% siarki przyswajalnej (SO3) niezbędnej roślinom do budowy białek. Wszystkie składniki są łatwo dostępne dla roślin.

<<< Powrót
Dodano: 19 Wrzesień 2016
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ue
Odwiedzin: 78417