Asortyment

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 11

FERM PASZ- Indyk 3G

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa przeznaczona dla indyków powy??ej 10 tygodnia do ko??ca 15 tygodnia ??ycia. Optymalny poziom energii, bia??ka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost i doskona??e efekty w tuczu ptaków charakteryzuj?cych si? du??ymi dziennymi przyrostami masy cia??a.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Indyk 2G

 INDYK 2G  - powy??ej 4 tygodnia ??ycia - do ko??ca tuczu, granulat

 

SK?AD: pszenica, pszen??yto, ??ruta sojowa, rzepak, makuch rzepakowy, t??uszcz zwierz?cy, fosforan dwuwapniowy, w?glan wapnia, chlorek sodu, w?glan sodu

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Indyk 1G

Indyk 1G - od 0 do 4 tygodnia ??ycia, kruszonka

SK?AD: pszenica, pszen??yto, ??ruta sojowa, rzepak, makuch rzepakowy, t??uszcz zwierz?cy, fosforan dwuwapniowy, w?glan wapnia, chlorek sodu, w?glan sodu

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Brojler 3G Finiszer

Dla kurcz?t brojlerów w chowie przyzagrodowym. Od 5 tyg.  ??ycia.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Brojler Grower

Dla kurcz?t brojlerów w chowie przyzagrodowym. Od 3 tyg. Do 5 tyg. ??ycia.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Brojler Starter

Dla kurcz?t brojlerów w chowie przyzagrodowym. Od 1 tyg. do 3 tyg.  ??ycia.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM-PASZ - Brojler 3 Granulowany

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa (granulat/kruszonka) przeznaczona dla kurcz?t brojlerów od VII tygodnia do ko??ca chowu. Optymalny poziom energii , bia??ka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost a wysoko strawne i ??atwo przyswajalne sk??adniki paszy stymuluj? pobieranie paszy zapewniaj?c równomierny rozwój i wzrost ptaków.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM-PASZ - Brojler 2 Granulowany

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa (granulat/kruszonka) przeznaczona dla kurcz?t brojlerów od IV tygodnia ??ycia do ko??ca VI tygodnia. Optymalny poziom energii, bia??ka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost a wysokosprawne i ??atwo przyswajalne sk??adniki paszy stymuluj? pobieranie paszy zapewniaj?c równomierny rozwój i wzrost ptaków.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Brojler 2G

 Pasza dla brojlerów - powy??ej 4 tygodni, opak 25 kg w postaci: granulat 

Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.
 
Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Brojler 1G

Pasza dla brojlerów od 0-4 tygodnia, 25kg -kruszonka

Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych  oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169453